Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map
Enw’r Cylchlythyr yw SIBRYDION ac ynddo mae detholiad o’r pethau mwyaf diddorolsydd wedi dod i sylw’r Heliwr mewn mis arbennig. Nid ydynt o angenrheidrwydd wedi ymddangos ar yr Wefan or enw Heliwr.  

Mae SIBRYDION yn dod atoch drwy e-bost er cadw’n wyrdd. Pe ddymunwch fe allwch gael copi printiedig o SIBRYDION neu gopi clywedol ar ddisg cryno (CD - yn anffodus ni allwn rhoi copi ar dâp).  Llenwch y ffurflen  pe ddymunwch gael copi printiedig neu glywedol. Drwy adael y blwch yn wag, cewch E-Cylythyr.
The Newsletter SIBRYDION is a collection of the most interesting events that have have come to the attention of Heliwr in a specific month. Not all articles have necessarily appeared on the Website called Heliwr.

SIBRYDION is sent via e-mail to remain green. If you wish, however, you may obtain a printed copy of SIBRYDION or an audio copy (CD - we are not able to supply copies on tape). Fill in the form  if you want to receive a printer or audio copy. Leaving the entry blank will mean that you receive an E-Newsletter.
Cyfrannwch : Contribute.
Sibrydion