Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map
LLEIDR 'DYFRYDOG (English version below)
Saif lleidr 'Dyfrydog ar un o gaeau Clorach; carreg ydyw ac oherwydd hynny ni fedr siarad. Ond erys ei hanes mewn hen lyfrau, ac yn wir yn draddodiad yng nghefn gwlad hyd heddiw. Ganrifoedd yn ôl ysgrifennid llyfrau gyda llaw, a gwneid llawer o'r gwaith hwn mewn mynachdai. Gwna’r mynachod y
Listen to story
Lleidr Llandyfrydog : The Thief of Llandyfrydog
gwaith efo pluen yr wdd ac inc o wahanol liwiau. Yr oedd y llawysgrif yn dlws a chywrain. Telid llawer o sylw i’r llythrennau mawr y rheini'n cael eu lliwio a'u haddurno nes oeddynt yn brydferth iawn. Hyd yn hyn, nid oedd. neb wedi meddwl am argraffu ac felly 'roedd ysgrifennu neu gopïo llyfr yn waith araf a drud. Digon o waith fod llyfr mewn unrhyw dy cyffredin, oherwydd ei bris uchel. Ond yr oedd Beibl a Llyfr Gweddi Cyffredin ymhob eglwys ac oherwydd eu gwerth mawr yr oeddynt wedi eu rhwymo i'r pulpud a chadwyn gref. Yr oedd. llyfrau felly yn eglwys Dyfrydog ac arferai dyn  a adnabyddid fel Wil Llaw Flewog fynd i'r eglwys i ddarllen y llyfrau. Un noson fe ddaeth rhywbeth drosto a phenderfynodd ddwyn y Ilyrfrau o'r eglwys. Cymerodd y lliain coch oddi ar yr allor a rhoddodd y Beibl y Llyfr Gweddi Cyffredin a llestri'r Cymun ynddo. Gwnaeth barsel twt ac i ffwrdd ag of dros y caeau i gyfeiriad Clorach. Ond ar ganol cae Clorach fe welodd ysbryd mynach. Yr oedd yr ysbryd mor dal ag unrhyw goeden dderw ag efo ei draed yn gwneud i'r ddaear grynu.
"Pwy wyt ti?" gofynnai Wil.

A dyna ei eiriau olaf. Trowyd ef yn garreg, ac yno y mae hyd heddiw efo ei becyn ar ei gefn a'i geg yn hanner agored. Mae'r stori i'w g!ywed hefyd fod y lleidr, pan glyw'r clod yn taro saith, yn rhedeg o gwmpas y cae dair gwaith. Ond clustiau cerrig sydd iddo, ac felly ni all eich clywed yn siarad

THE THIEF OF LLANDYFRYDOG

Before printing presses had been invented, books would be copied by hand. It was usually monks in Monasteries that did this, and the books they produced were very beautiful. They often used gold leaf to decorate the pages. This, together with the time it took to produce it, made the books very valuable. Most people could not afford books, because they were so expensive, but a bible and prayer book could be found in most churches. So valuable were they that they were chained to the pulpit.

So it was in the church of Llandyfrydog on Anglesey. Llandyfrydog is a large, rural parish, roughly in the middle of the island. Each day a man called Huw, who lived on Bodafon Mountain, would come to the church to read the valuable books. Huw was not entirely honest, and indeed e was known as Huw Llaw Flewog (hairy hand) a Welsh term meaning that he stole.

Huw realised the worth of the books, and decided to steal them together with the communion plate. He gathered them all together in a neat bundle, hoisted it onto his back, and set off for home.

He decided to take a short cut along the fields and head for an old road called Lon Golman (Golman was a holy man who once lived in the area and who used this road). Near by was Chlorach, which at that time was a monastery.

Will had only just climbed over wall into the field, when to his horror he saw before him the ghost of a monk. The ghost was very tall and the ground seemed to thunder beneath his feet.

"What do you want?" He asked, terrified now. But if the ghost answered him Huw never heard him, because he had been turned to stone.

If you go to that field today, just by the hedge, you will see Huw there, with his pack on his back, and there he has been for many years, since his meeting with the ghost.

They do say that if you go to that field as the clock in nearby Llanerchymedd strikes the hour of seven on a winter's evening, then you will see the old thief run three times around the field.
 Bwgan Clwchdernog.

Neidr Penhesgyn.

Maen Morddwyd.

Huw Cymunod.

Lleidr Llandyfrydog.

Merch Ifan Gruffydd.

Ladi'r Henllys Fawr.

Ogof y March Glas.

Seiriol Wyn a Chybi Felyn.

Gwrachod Llanddona.

Royal Charter.