Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map
Teisen Gri
Cynhwysion

450g o flawd plaen
pinsiad o halen
115g o siwgwr
90g lard,
90g menyn
60g o gwrants
1 ŵy
ychydig o laeth
1 llwy de o bowdwr codi (baking powder)
Hidlwch y blawd i fowlen a chymysgwch y lard a menyn iddo. Ychwanegwch yr halen, y siwgwr a'r cwrants. Curwch yr ŵy gyda'r llefrith ac ychwanegwch hwn i'r gymysgfa. Gwnewch yn does ac yna trowch allan ar wyned wedi ei flawdio. Rholiwch allan nes tua 1.5cm o dewder, yna torrwch yn deisennau crwn gyda torrwr addas tua 5cm o ddiamedr (defnyddiwch gwpan pen ychaf  isaf).

Cynheswch badell ffrio sych a defnyddiwch i grasu'r caceni cri am tua 6 i 8 munud yr ochor, nes eu bod yn euraidd ac wedi coginio drywodd. Rhaid eu  bwyta yn gynnes gyda menyn a jam arnynt.