Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map
Dull

Toddwch y menyn mewn sosban cyn ei drosglwyddo i folwen ac ychwanegu'r siwgwr. Curwch y cyfan i'w cyfuno yna ychwanegwch y blawd ychydig ar y tro cyn ei gynysgu'n dda gyda llwy gynnes. Ychwanegwch ychydig o lefrith os yw'r does yn rhy stiff.

Trowch y does ar wyneb blawdiog a rhowliwch allan nes tua 4mm o drwch. Torrwch gyda thorrwr pastei tua 6cm o ddiameter. Trosglwyddwch y bisgedi i hanbwrdd pobi wedi ei iro cyn rhoi'r cyfan mewn popty wedi ei gyn-gynhesu i 190°C a phobi'r cyfam an tua 15 munud, neu nes fod y bisgedi yn euraidd drostynt.

Llychiwch siwgwr am eu pennau cyn trosglwyddo'r bisgedi i resel gwifrog i oeri. Gweinwch gyda hufen a jam mafon.
Teisen ‘Berffro