Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map

SEIRIOL WYN A CHYBI FELYN (English version below)

 

Y mae traddodiad yn dweud yr arferai Sant Cybi a Sant Seiriol gyfarfod a'i gilydd wrth ffynhonnau Clorach, rhwng Maen­addfwyn a Llannerch-y-medd. Cychwynai Sant Cybi o Gaergybi yn y bore, gan deithio o’r gorllewin tua'r dwyrain, ac yn yr hwyr o'r dwyrain tua 'r gorllewin.. Felly wynebai'r haul ddwywaith y dydd, ac oherwydd hynny yr oedd ei wyneb a lliw haul arno, a gelwid ef yn Cybi Felyn.

 

Teithiai Sant Seiriol o Ynys Seiriol,a'i gefn i'r haul y bore a’r hwyr. Oherwydd hyn nid oedd lliw haul ar ei wyneb ef a gelwid ef yn Seiriol Wyn. Saif tref Caergybi ar Ynys Cybi a chychwyna'r ‘Irish Mail’ oddi yno ar ei thaith i Lundain. Fe red yr A5 hefyd o Gaergybi i'r brifddinas ac erbyn heddiw hed awyrennau o’r Valley i bob man ym Mhrydain, ac i gyrrau pella' r byd. Rhaid mynd i Benmon i weld.Ynys Seiriol, a saif yr ynys hanner milltir o'r lan.

 

Os yw Ynys Cybi'n le prysur, y mae Ynys  Seiriol yn dawel, mor dawel nes bod yn nythfa i adar y mor. Ar un adeg yr oedd gwaith anghyffredin ar yr ynys, sef piclo palod  (puffins), eu trochi mewn finegr a 'spices'. Enw arall arni ydyw Ynys Llanog.

 

Yr oedd y ddau sant yn ben ar fynachlog, ac arferent gyfarfod wrth ffynhonnau Clorach i drafod gwahanol faterion pwysig. Efallai fod Sant Eilian hefyd yn arfer cyfarfod a Chybi a Seiriol ­fe11y'n gwneud tri sant. Ers ta1wm yr oedd dwy ffynnon yng Nghlorach, ac arferai llawer ddod i ymolchi ynddynt gan obeithio cael ymwared ag afiechyd, yn arbennig dallineb. Erys ffynnon Seiriol hyd heddiw ar yr ochr dde i’r ffordd wrth deithio o Lannerch-y-medd i Faenaddfwyn, ond llanwyd ffynnon Cybi o gwmpas 1840. Tua' r chweched ganrif y cyfarfyddai’r seintiau wrth y ffynhonnau - Cybi, Seirial, ac, efallai, Ei1ian, a rhaid ddychmygueu gwisg a'u sgwrs.

 

Hwyrach yr hoffech ysgrifennu drama fer am y tri'n iachau p1entyn dal1.

 

Ysgrifennodd Syr John Morris Jones gan dlos am ddau o’r s?int yn cyfarfed afi gi1ydd. Ganed Syr John Morris Jones yn Nhrefor, Sir Fon, ac y mae llechen wedi ei gosod i nodi man ei eni. Bu’n Athro Cymraeg yng Ngholeg y Brifysgol, Bangor, am amser maith. (Gweler y gerdd)

 

 

SEIRIOL THE FAIR AND CYBI THE TANNED

 

Many Celtic saints came to Anglesey. This can be seen in the number of villages that begin with the prefix Llan and end with the name of a saint, for example, Llangwyllog, Llaneilian, Llanfwrog, Llanwenllwyfo. The list goes on.

 

Two of the Island's most famous saints are St Seiriol and St Cybi. Seiriol established his church in the eastern end of the Island at Penmon and on Puffin Island, or Priestholm to give it the Viking name, or Ynys Seiriol which is its preferred name by the Welsh people.  Cybi, on the other hand, went to the western end, and established his church within the walls of the Roman fort on Holy Island, or Caergybi  (Holyhead) as it is known today. Both saints were the heads of important monasteries.

 

Seiriol and Cybi decided that they should meet in order to discuss important religious questions, and decided upon the wells of Clorach near Llanerchymedd as their meeting place. This was roughly the halfway point between Ynys Seiriol  and Caergybi and a convenient place to stop.

 

Both men would start on their journey early in the morning and they aimed to reach Clorach by midday. Now, Seiriol travelled from east to west, and so in the morning had the sun to his back, Cybi on the other hand travelling west to east facing the rising sun. When they returned after concluding their meeting, it was afternoon. Thus Seiriol travelling east once again, had his back to the sun. Cybi going in the opposite direction had the full strength of the afternoon sun on his face. Thus Cybi became tanned, while Seiriol did not.

 

They became known as Seiriol wyn (pale Seiriol) and Cybi Felyn (yellow or tanned Cybi). (See poem)

 

Seiriol Wyn a Chybi Felyn: Seiriol the Fair and Cybi the Tanned
 Bwgan Clwchdernog.

Neidr Penhesgyn.

Maen Morddwyd.

Huw Cymunod.

Lleidr Llandyfrydog.

Merch Ifan Gruffydd.

Ladi'r Henllys Fawr.

Ogof y March Glas.

Seiriol Wyn a Chybi Felyn.

Gwrachod Llanddona.

Royal Charter.