Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map


Seiriol Wyn a Chybi Felyn—
Mynych fyth y clywir sôn
Am ddau sant y ddwy orynys
Ar dueddau Môn.

Ynys Cybi'm Môr Iwerddon,
Trosti hi'r â'r haul i lawr;
Ynys Seiriol yn y dwyrain
Tua thoriad gwawr.

Seiriol Wyn a Chybi Felyn—
Cyfarfyddynt, fel mae'r sôn,
Beunydd wrth ffynhonnau Clorach
Yng nghanolbarth Môn.

Seiriol, pan gychwynnai'r bore,
Cefnu wnâi ar haul y nef;
Wrth ddychwelyd cefnai hefyd
Ar ei belydr ef.

Haul y bore'n wyneb Cybi
A dywynnai'n danbaid iawn;
Yn ei wyneb y tywynnai
Eilwaith haul prynhawn.

Wyneb Cybi droes yn felyn,
Wyneb Seiriol daliai’n wyn;
Dyna draetha’r cyfarwyddid
Am y ddeusant hyn.

John Morris Jones
Seiriol Wyn a Chybi Felyn
Seiriol’s Well Lies
under road
Cybi’s Well
Ynys Llanddwyn.

Ceinwen.

St Gallgo.

St Ewryd.

St Nidan.

St Pabo.

St Padrig.

St Peirio.

St Bugail.

Seiriol a Chybi Poem.