Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map

RECORD

HUNDRED

PARISH

TOPONYM

EPONYM

FIRST REPORTED

ORIGIN

1

Cemais

Amlwch

Amlwch

Elaeth

1300

North Country

2

Aberffraw

Llantrisant

Bettws Mwchwdw

Mwchwdw

 

Irish

3

Cemais

Llanbadrig

Bettws y Naw Sa

 

 

 

4

Cemais

Llanfigangeltr

Bodafon

 

 

 

5

Cemais

Amlwch

Bodednyfed

 

 

 

6

Aberffraw

Henegiwys

Bodffordd Deiniol

Deiniol

955

 

7

Aberffraw

Aberffraw

Bodgedwydd

Cedwydd

 

 

8

Rhosyr

Llechylched

Bodgylched

Ylched

 

 

9

Cemais

Llaneugrad

Bodgynddelw

Cynddeiw

 

 

10

Cemais

Bodwrog

Bodwrog

Twrog

1578

Letavian

11

Cemais

Caergybi

Caergybi

Cybi

1200

Cornish

12

Rhosyr

Llanfihangel Ys

Capel Berw

 

 

 

13

Rhosyr

LlanddanielFab

Capel Cadwaladr

Cadwaladr

829

 

14

Cemais

Llanwenllwyfo

Capel Eiddiog

Euddog

1600

 

15

Cemais

Llaneilian

Capel Eilian

Eilian

1300

North Country

16

Cemais

Llanallgo

Capel Ffynnon A

Gailgo

1067

North Country

17

Cemais

Llaneilian

Capel Ffynnon E

Eilian

1300

North Country

18

Cemais

 

Capel Golochwyd

 

 

 

19

Cemais

Holyhead

Capel Gorllas

 

 

 

20

Cemais

Holyhead

Capel Gwyngeneu

Gwyngeneu

1581

Manx

21

Cemais

Penrhosllugwy

Capel Halen

 

 

 

22

Rhosyr

Llangefni

Capel Heilin

 

 

 

23

Aberffraw

Aberffraw

Capel Mair

 

 

 

24

Rhosyr

Beaumaris

Capel Meugan

Meugan

1510

 

25

Cemais

Caergybi

Capel Sanffraid

Brigid

1450

Irish

26

Rhosyr

Beaumaris

Capel Tydecho

Tydecho

1250

Letavian

27

Cemais

Holyhead

Capel Ulo

 

 

 

28

Aberffraw

Ceirchiog

Ceirchiog:Holy

 

 

 

29

Aberffraw

Cerrigceinwen

Cerrigceinwen

Ceinwen

1200

Brychan

30

Rhosyr

Llangwyllog

Cerrigdewi

 

 

 

31

Rhosyr

Llandegfan

Cerrigtegfan

Tegfan

1350

North Country

32

Cemais

Coedanau

Coedanau

Afarwy and Anau

1544

 

33

Aberffraw

Llangristiolus

Cors Degai

Tegai

1250

Letavian

34

Aberffraw

Aberffraw

Eglwys Y Belli

 

 

 

35

Rhosyr

Llangeinwen

Guirt Chapel

 

 

 

36

Cemais

Llantrisant

Gwyndy

 

 

 

37

Cemais

Penrhosllugwy

Hen Gapel Llugwy

Helen

 

 

38

Aberffraw

Henegiwys

Henegiwys

Faustinus and B

 

 

39

Rhosyr

Llanedwen

Llanedwen

Edwen

1527

Brychan

40

Rhosyr

Llanfair yn y C

Llanfair yn y C

 

 

 

41

Aberffraw

Rhodogeidio

Llanfair yng Ng

 

 

 

42

Cemais

Caergybi

Llam y Gwyddyl

Serigi

1385

Irish

43

Cemais

Llanallgo

Llanallgo

Gallgo

1067

North Country

44

Cemais

Llanbabo

Llanbabo

Pabo

955

North Country

45

Cemais

Llanbadrig

Llanbadrig

Padrig ap Alfry

1250

 

46

Rhosyr

Llanbedrgoch

Llanbedrgoch

 

 

 

47

Cemais

Llanrhuddlad

Llanberwas

Perwas

 

 

48

Aberffraw

Llanbeulan

Llanbeulan

Peulan

1200

Manx

49

Rhosyr

Llanddaniel Fab

Llanddeiniol-fab

Deiniolen

1475

North Country

50

Cemais

Llanddeusant

Llanddeusant

Dyfnwy and Dyfn

1544

 

51

Rhosyr ,

Newborough

Llanddwyn

Dwyn

1200

Brychan

52

Rhosyr

Llanddyfnan

Llanddyfnan

Dyfnan

1500

Brychan

53

Rhosyr

Llandegfan

Llandegfan

Tegfan

1350

North Country

54

Cemais

Llandrygarn

Llandrygarn

 

 

 

55

Rhosyr

Llandysylio

Llandysylio

Tysilio

1200

 

56

Cemais

Llaneilian

Llaneilian

Eilian

1300

North Country

57

Aberffraw

Llanerchymedd

Llanerchymedd

St Mary

 

 

58

Cemais

Llanwenllwyfo

Llaneuddog

Euddog

1600

 

59

Cemais

Llaneugrad

Llaneugrad

Eugrad

1067

North Country

60

Cemais

Llanfachraeth

Llanfachraeth

Machraeth

 

 

61

Aberffraw

Llanfaelog

Llanfaelog

Maelog

1200

V Kebii

62

Rhosyr

Llanfaes

Llanfaes

St Catherine

1245

 

63

Cemais

Llanfaethlu

Llanfaethlu

Maethlu

1250

Ictian

64

Rhosyr

LlanfairMathaf

Llanfair Hathaf

Mair

 

 

65

Aberffraw

Llanfair yn Neu

Llanfair yn Neu

 

 

 

66

Rhosyr

Llanfairpwllgwy

Llanfairpwllgwy

Mair

 

 

67

Cemais

Llanfairynghorn

Llanfairynghorn

 

 

 

68

Cemais

Llanfechell

Llanfechell

Mechyll

1400

Manx

69

Aberffraw

Llangadwaladr

Llanfeirian

Meirian

1250

 

70

Rhosyr

Llanffinan

Llanffinan

Ffinan

 

Irish

71

Cemais

Llanfflewin

Llanfflewin

Fflewin

1478

Letavian

72

Cemais

Llanfigael

Llanfigael

Gwyndeyrn

 

 

73

Rhosyr

Llanfihangel Di

Llanfihangel Di

 

 

 

74

Cemais

Llanfigange ltr

Llanfihangel tr

 

 

 

75

Aberffraw

Llanfihangel yn

Llanfihangel yn

 

 

 

76

Rhosyr

Llanfihangel Ys

Llanfihangel Ys

Michael

 

 

77

Cemais

Llanfwrog

Llanfwrog

Mwrog

1600

TCybi

78

Aberffraw

Llangadwaladr

Llangadwaladr

Cadwaladr

829

 

79

Rhosyr

Llangaffo

Llangaffo

Caffo

1200

V Kebii

80

Rhosyr

Llangefni

Llangefni

Cyngar

1200

Cornish

81

Rhosyr

Liangeinwen

Llangeinwen

Ceinwen

1200

Brychan

82

Rhosyr

Llangoed

Llangoed

Tangwn and Cawr

1250

Dynastic

83

Aberffraw

Llangristiolus

Llangristiolus

Cristiolus

1510

Letavian

84

Aberffraw

Llangwyfan

Llangwyfan

Cwyfen

1400

Irish

85

Rhosyr

Llangwyllog

Llangwyllog

Gwyrddelw

1544

 

86

Rhosyr

Llanidan

Llanidan

Nidan

1300

North Country

87

Rhosyr

Llaniestyn

Llaniestyn

Iestyn

1250

Cornish

88

Cemais

Llanbadrig

Llanlleiana

 

 

 

89

Aberffraw

Llanllibio

Llanllibio

Llibio

1200

V Kebii

90

Cemais

Llanrhuddlad

Llanrhuddlad

Rhuddlad

 

 

91

Cemais

Llanrhywdrys

Llanrhwydrys

Rhwydrys

1578

Irish

92

Rhosyr

Llansadwrn

Llansadwrn

Saturninus

525

 

93

Aberffraw

Llantrisant

Llantrisant

Sannan Afan Ieu

 

 

94

Cemais

Llanwenllwyfo

Llanwenllwyfo

Gwenllwyfo

 

 

95

Cemais

Llanynghenedl

Llanynghenedl

Enghenedl

1581

 

96

Aberffraw

Llechcynfarwy

Llechgynfarwy

Cynfarwy

1544

Cornish

97

Aberffraw

Llechylched

Llechylched

Ylched

 

 

98

Aberffraw

Llangristiolus

Lledwigan Ilan

Cristiolus

1510

Letavian

99

Rhosyr

Newborough

Newborough

Peter

 

 

100

Rhosyr

Newborough

Newborough

Aneu

1544

 

101

Rhosyr

Penmon

Penmon

Seiriol

1250

 

102

Rhosyr

Penmynydd

Penmynydd

Gredidfael

1475

Letavian

103

Cemais

Penrhosllugwy

Penrhosllugwy

St Michael

 

 

104

Rhosyr

Pentraeth

Pentraeth

Mair

 

 

105

Aberffraw

Rhodogeidio

Rhodogeidio

Ceidio

1544

 

106

Cemais

Rhosbeirio

Rhosbeirio

Peirio

 

 

107

Aberffraw

Rhoscolyn

Rhoscolyn

Gwenfaen

1581

Manx

108

Cemais

Llanfairynghorn

Skerries

Deiniol

955

 

109

Aberffraw

Llanbeulan

Talyllyn

Mary / Michael

 

 

110

Cemais

Llanfaethlu

Trefadog

Madog

1550

Letavian

111

Aberffraw

Trefdraeth

Trefdraeth

Beuno

1250

 

112

Cemais

Llanfaethlu

Trefednyfed

 

 

 

113

Aberffraw

Aberffraw

Trefwaspadrig

Ieuan gwas Padr

 

 

114

Rhosyr

Tregaean

Tregaean

Caean

1510

Brychan

115

Aberffraw

Terwalchmai

Trewalchmai

Morhaearn

 

 

116

Rhosyr

YnysSeiriol

Ynys Seiriol

Seiriol

1250

 

The Dedications on Anglesey