Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map

NEIDR PENHESGYN  (English version below)

 

Ar fferm o’r enw Penhesgyn ym mhlwyf Penmynydd, ac ers talwm iawn, yn ôl yr hanes, daeth neidr fawr o rywle. Gwr a gwraig oedd yn byw ar y fferm a chanddynt un mab, ac ef oedd etifedd yr holl diroedd. Rhyw ddiwrnod dychrynwyd y rhieni yn fawr pan ddywedodd hen ddewin y byddai’r neidr yn sicr o fod yn angau i’r bechgyn.

 

Oherwydd mai ef oedd yr unig blentyn, penderfynodd ei anfon i berfeddion Lloegr, ymhell o gafael y neidr, ac felly y bu.

 

Yr oedd y neidr wedi ymddangos mewn rhan wyllt o’r fferm, ynghanol mieri ac eithin. Meddyliai pawb am ryw ffordd i’w lladd, er mwyn i’r bachgen ifanc, yr etifedd, gael dod yn ôl i’w gartref. Ond yr oedd y rhan fwyaf o bobl Penmynydd yn ofni mynd yn agos ati, heb sôn am ei lladd.

 

On beth bynnag, un diwrnod meddyliodd rywun mwy craff na’r gweddill am gynllun i ddifa’r hen neidr fawr, beryglus. Fe wnaeth hwn dwll yn y ddaear, ychydig o lathenni o’i nyth a thra oedd yn tyllu yr oedd un arall yn gwylio’r boncyn lle’r oedd y neidr yn byw. Yna cymerodd badell bres, fawr a’i gosod a’i hwyneb i lawr yn y twll.Ymhen rhyw ddiwrnod neu ddau disgleiriodd yr haul yn danbaid, a daeth yr hen neidr allan o’i nyth i dorheulo. Gwelodd y badell bres yn adlewyrch pelydrau’r haul, ac ymlusgodd at y twll i weld beth oedd yno. Pan edrychodd i lawr gwelodd neidr arall gymaint a hi. Ffyrnigodd wrth feddwl fod un arall wedi mentro ar dir Penhesgyn lle’r oedd hi’n feistres, a dechreuodd ymosod yn ffyrnig ar yr ‘ail neidr’. Chwythodd yn ffyrnig, chwipiodd ei chynffon, brathodd a brathodd nes oedd ei gwenwyn bron a darfod. Erbyn gyda’r nos yr oedd hi mor flinedig nes methu ag ymlusgo yn ôl i’w nyth. Yna fe ddaeth y dyn cyfrwys at yh twll a lladdodd hi efo un ergyd.

 

Daeth holl bobl y cylch  yno i’w gweld, a chladdwyd hi ar ben y bryn. Anfonwyd am yr etifedd  i ddod yn ôl a daet5h yntau ar unwaith, a mawr oedd y lawenydd ym Mhenhesgyn – y neidr yn farw a’r mab yn fyw. Ar ôl bod gartref am dipyn o amser, yr oedd ar y bachgen ifanc eisiau gweld y neidr oedd wedi achosi helynt a thrafferth i bawb. Aeth y gwr ifanc a nifer o’r gweision at y twll lle’r oedd y neidr wedi ei chladdu. Dyma symud y pridd, ond nid oedd dim ar ôl ond asgwrn pen y sarff. ‘Cymer hon,’ meddai’r bachgen ifanc, gan roddi cic i’r pen. ‘Yr wyt ti wedi achosi digon o drafferth i bawb.’

 

Ond yn ôl yr hanes, esgidiau tenau oedd ganddo am ei draed, ac aeth dant yr hen sarff drwy’r lledr a’i bigo yn ei droed. Yn fuan wedyn fu farw etifedd Penhesgyn.

 

Felly y daeth geiriau’r dewin yn wir, mai’r neidr fuasai diwedd etifedd Penhesgyn.

 

Ni wyddai neb os yw’r stori yma yn wir, ond fel hyn y dywedwyd hi gan hen r bron i gan mlynedd yn ôl.

 

 

 

 

THE SNAKE OF PENHESGYN

 

Many, many years ago there lived a farmer at Penhesgyn, by Penmynydd. He had a son of whom he was very fond.

 

One day a large snake came and made its den in a large hole at the edge of one of the fields. Everyone was afraid of the terrible snake.

 

One day a wise man was visiting the village. He was renouned for being able to tell the future. To the utter horror of the farmer of Penhesgyn, the soothsayer predicted that the old snake would one day kill his son.

 

The farmer was very upset, and asked the people of the village if they would help him to get rid of the serpent that was plaguing him. One of the villages had an idea.

 

One day when the old snake had left his hole, they went there and placed a shiny, silver dish at the bottom. It was so shiny that they could see their reflections clearly in it. When the snake returned later it looked into the hole and saw its own image in the dish. Thinking that another snake had taken possession of its home, it attacked the dish ferociously, but to no avail, of course.

 

All through the day the fight went on until, when night came, the old snake was completely exhausted. One of the villagers came forward with his sword and cut off its head. They buried in in its hole which they filled up with earth.

 

Everyone rejoiced, none less than the farmer of Penhesgyn who now believed that his son would be safe. And indeed for many years this was so.

 

The boy had grown into a fine young man, and was helping his father to run the farm. The old farmer was looking forward to the day when he could pass the farm over entirely to him.

 

One day the young man asked his father about the old snake that had once terrorised the district, and his father told him the story.

 

"I would very much like to see this serpent that caused so much trouble," he said.

 

Although reluctant, the farmer took his son to the grave of the snake. With the help of some farmhands they dug down into the grave but all they could find was the skull of the old snake.

 

The farmer's son went up to the skull and suddenly he kicked it, saying, "Take that, old serpent, for troubling us so." Unfortunately the lad had on only light summer shoes, and the tooth of the snake penetrated the thin leather and stabbed him in the foot.

 

There was poison still in the tooth of the old snake, and the farmer's son sickened and died. Thus the soothsayer's words had finally, after many years, come true.

Neidr Penhesgyn : The Snake of Penhesgyn
 Bwgan Clwchdernog.

Neidr Penhesgyn.

Maen Morddwyd.

Huw Cymunod.

Lleidr Llandyfrydog.

Merch Ifan Gruffydd.

Ladi'r Henllys Fawr.

Ogof y March Glas.

Seiriol Wyn a Chybi Felyn.

Gwrachod Llanddona.

Royal Charter.