Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map

Y MAEN MORDDWYD (English version below)

 

Mae hen Eglwys Llanidan ar waelod ffordd droellog sy’n arwain at lan y Fenai. Yn un o furiau’r eglwys dywed traddodiad fod carreg ryfedd, a gelwir yn Faen Morddwyd, oherwydd lluniwyd hi ar ffurf clun gwr. Cred rhai fod gallu cyfrin yn perthyn i’r garreg; pe cludid hi o’r eglwys, yna byddai’r maen yn sicr o ddychwelyd erbyn y bore dilynol.

 

Yn nheyrnasiad Harri’r Cyntaf, pan ordd Huw y Blaidd (Hugh Lupus) yn Iarll Caer, gorweddai’r maen wrth allor yr hen eglwys. Daeth Huw y Blaidd am dro i Sir Fôn, i dramwyo’r ynys, ac i ofalu y bod heddwch yn teyrnasu yno. Ni chredai’r Iarll yng ngallu cyfrin y garreg, ac ymweld yn un swydd a Llanidan i rhoi ben ar y chwedl unwaith ac am byth.

 

Cyrchodd i’r eglwys, a llu o filwyr yn osgordd iddo. Gydag ef oedd taeog o’r ardal i ddangos iddo’r garreg. ‘A’i hon yw hi?’ gofynnodd yr Iarll. ‘Ni welaf ddim yn rhyfedd ynddi, er ei bod ar ffurf morddwyd gwr.’

 

‘Nac oes, f’Arglwydd,’ atebodd y Cymro, ‘ond dywedir bod y ffurf hwn iddi oherwydd i wr un tro ei chlymu wrth ei forddwyd i’w rhwystro rhag dychwelyd i’r eglwys. Dywedir iddo fynnu mynd â hi gydag ef i’w wely. Syrthiodd i drwm gwsg, a mawr fu ei ddychryn o ddeffro’r bore wedyn canfod fod ei forddwyd wedi pydru, a’r garreg wedi diflannu. Yn fuan wedyn, daeth negesydd ato i ddweud y bod y garreg yn ôl wrth yr allor.’

 

Chwerthin a wnaeth yr Iarll o glywed yr hanes a dywedodd, ‘Stori oergoelus chi’r Cymru yw hon. Dangosaf iti na ddaw y garreg byth yn ôl i’r eglwys ar i mi ddarfod a hi.’ Yna gorchmynnodd i’w filwyr dod â chadwyn haearn a chario’r garreg at y Fenai. Clymwyd y Maen Morddwyd yn gadarn wrth bentwr o gerrig mawrion ac wedi i’r Iarll fodloni ei hun ar y gwaith, taflwyd y cyfan i’r môr.

 

Disgynnodd y Maen Morddwyd a’r holl gerrig eraill yn rhwym wrthi o’r golwg i’r dwr. Byrlymodd y tonnau trostynt. Gwenodd yr Iarll a dywedodd wrth y taeog, ‘Dyna ddiwedd unwaith eto i un och chwedlau gwirion. Ni ddaw’r maen byth yn ôl i Eglwys Llanidan.’

 

Gadawodd dri o’r milwyr i wylio glan Menai tan y bore, a thri arall i wylio allor yr eglwys, ac aeth ymaith i’r plas agosaf i wledda. Haera ei fod wedi rhoi terfyn ar chwedl y Maen Morddwyd. Aeth i’w wely y noson honno gan gredu yn bendant na chlywai byth wedyn am garreg yn symud yn ôl heb law yn ei chario.

 

Ond mawr oedd ei ddychryn y bore wedyn, pan deffrowyd ef o’i gwsg gyda’r newyddion syfrdanol fod y garreg unwaith eto’n ôl wrth allor Eglwys St Idan.

 

Ni fedrai gredu! Ni allai’r newyddion fod yn wir! Oni welodd ei thaflu i’r tonnau? Oni chlywodd hi’n disgyn i’r môr? Oni roddwyd milwyr i wylio’r glannau, a milwyr i wylio’r allor yn yr eglwys?

 

Gwisgodd ei arfau a galwodd ei filwyr ato. Croesholodd y milwyr yn chwyrn. Ai cysgu a wnaethant? Ond na, nid oeddynt wedi gweld na chlywed dim, ond sn y môr a chri adar y nos. Nid oedd dim wedi amharu ar eu gwyliadwriaeth wrth y môr, na chwaith wrth yr allor. Nid oedd dim i’w wneud ond neidio ar gefn ei farch a charlamu i’r eglwys.

 

Yno wrth yr allor, gorweddai’r Maen Morddwyd.

 

 

THE THIGH STONE

 

The church of Llanidan lies on the banks of the Menai Straits, not far, so they say, from where Suetonius Paulinus crossed with the Roman force that captured Anglesey. To reach this beautiful little church the explorer must take the narrow winding road that leads to it from the modern A5025.

 

It is said that in one of the walls of the church is a stone, called the Maen Morddwyd, meaning 'thigh stone'. There is a strange legend attached to this stone. If it is taken from the church, it will be sure to return by the next morning.

 

In the days of Henry I, the Earl of Chester was Hugh Lupus, or ‘The Wolf’ as he was known. He was charged by the king with the task of keeping the peace along the border between England and Wales. One day the Earl himself ventured as far as Anglesey, and while he was there, he heard of the legend of y Maen Morddwyd which in those days rested beside the altar of the church.

 

Now Hugh Lupus was not a man to believe any tale told to him, so he decided to travel to Llanidan to see this stone for himself. He went to church taking with him a local man so he may be shown the stone.

 

When he saw it he laughed, saying that to him it seemed like an ordinary stone. The man answered that indeed it looked like an ordinary stone, but it was known that one night a man had taken it and tied it to his thigh, hence its name, to prevent it returning to the church. The following morning, he awoke to find the stone gone, and his thigh decomposing. The stone was found to be in its usual place by the altar.

 

Hugh Lupus laughed out loud when he heard this and said that the Welsh were far too superstitious, and that he, Hugh Lupus, would prove that the stone was just an ordinary one.

 

He ordered his men to fetch chains, and carry the stone to the banks of the Menai Straits. There it was chained to a number of very large stones and with great effort the bundle was cast into the sea. Hugh placed armed guards by the spot, a more in the church, to make absolutely sure that no human could smuggle the stone back to its usual place by the altar. He charged them to remain on watch until they were released the next morning. With that Hugh retired to a nearby manor to feast and make merry. During the feast, he was heard on more than one occasion to say that he had scotched the legend of y Maen Morddwyd.

 

He slept soundly that night, and the next morning he went to the Straits and asked the men there if they had seen or heard anything. They answered that they had not. Satisfied Hugh went to the church, only to find the men in a state of near terror. Although they had neither heard nor seen anything during the night other than the sound of the sea and the cry of the owls, the dawn had revealed to them that the strange stone was yet again in its usual place by the altar.

 

Unbelieving Hugh pushed them roughly to one side and went into the church.

 

Indeed, despite his best efforts to silence the 'superstitious Welsh' there by the altar, wet, and with seaweed clinging to it, was the Maen Morddwyd.

 

Y Maen Morddwyd : The Thigh Stone
 Bwgan Clwchdernog.

Neidr Penhesgyn.

Maen Morddwyd.

Huw Cymunod.

Lleidr Llandyfrydog.

Merch Ifan Gruffydd.

Ladi'r Henllys Fawr.

Ogof y March Glas.

Seiriol Wyn a Chybi Felyn.

Gwrachod Llanddona.

Royal Charter.