Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map

OGOF Y MARCH GLAS (English version below)

 

Rhyw gan mlynedd yn ôl yr oedd teulu o’r enw y Wyniaid yn cadw fferm y Cromlech, ger Cemaes. Gwraig weddw oedd yn byw yno ac fe oedd ganddi dau fab, ac un ferch. Yr oeddynt mewn amgylchiadau cysurus, a digon ganddynt y tu fewn i reswm. Fodd bynnag, yr oedd rhyw ysfa wedi gafael yn y mab hynaf i deithio o wlad i wlad. Gadawodd ei gartref yng Nghemaes ac aeth i grwydro o gwmpas y cyfandir. Ni chlywai neb oddi wrtho, na cyn derbyn gair ganddo, ac fe oedd y teulu yn poeni.

 

Yna rhyw ddiwrnod fe ddaeth gair o Ffrainc ei fod wedi marw yno, er nad oedd sicrwydd am hyn. Aeth blynyddoedd heibio ac fe oedd y teulu wedi derbyn ei fod wedi marw mewn gwlad bell. Erbyn hyn yr oedd y mab ieuengaf, William, wedi tyfu’n ddyn ac yn gobeithio etifeddu’r ffarm. ‘Roedd yn meddwl priodi a merch ifanc o’r gymdogaeth, a ffarmio Cromlech gyda hi yn wraig iddo. Dywedir i’r ddau gyfathrebu a’i gilydd mewn barddoniaeth syml:

 

Annwyl Elen, pryd gawn gwyrdd

Er cyfnewid geiriau serch.

 

Ac atebai hithau fel hyn:

 

Cariad, cariad o air hynod,

Pwy a draetha ystyr hwn?

 

Rhyw bythefnos cyn i William ac Elen fwriadu briodi a’i gilydd, fe ddaeth dyn dieithr i ddrws Cromlech. Yr oedd hi’n noson dywyll a gaeafol, a gofynnodd y gr dieithr am swper a llety. Ar ôl cael pryd o fwyd gofynnodd, ‘A oes neb sydd yn fy adnabod i yma? Blynyddoedd yn ôl yr oeddwn yn cyd-fwyta, cyd-chwarae, ac yn cyd-gysgu efo’r rhai sydd yma yn awr.’ A bu hynny yn ddigon i’r fam a’r ferch ei adnabod. Rhuthrodd ei chwaer allan yn gweiddi, ‘Mae John yn ôl! Mae John fy mrawd yn ôl!’

 

Pan glywodd William hyn fe ddychrynodd, gan fod ei holl obeithion a’i gynlluniau wedi diflannu. Rhuthrodd i’r stablau daeth a’r march glas allan. Hwn oedd y ceffyl cyflymaf ar y fferm, ac ar hwn arferai marchogaeth o gwmpas y wlad. Carlamodd fel y gwynt ar gefn y ceffyl, gan wneud ei ffordd dros y caeau, heb wybod yn i ble’r oedd o’n mynd. Yn anffodus ‘roedd yn nesau at ddibyn ond ‘roedd mor wyllt, nid oedd yn ei weld. Trosodd a ef a’r march glas, i lawr y dyfnder mawr, i ddiflannu yn y tonnau.

 

Bu chwilota mawr am William ymhob man, ac un diwrnod fe ddaeth rhywun o hyd i gorff y march glas mewn ogof , a gyferbyn a’r corff ‘roedd het William. Ond ni welwyd ef byth eto, ac o hynny ymlaen hyd heddiw, galwyd yr ogof yn ‘Ogof y March Glas’.

 

 

 

THE CAVE OF THE GREY (BLUE) HORSE

 

On the farm of Cromlech near Cemaes there lived a farming family. There were two sons there who helped farm the land.

 

One day, the eldest son announced that he was going to leave the farm and travel, and so he went, leaving the everyday running of the farm to his father and younger brother.

 

He had been gone for some weeks and the family hadn't heard from him. Weeks turned to months, and still no word. Then after some years had passed, word came that he had died in France.

 

The younger son now believed that since his elder brother was dead, that he would inherit the farm. With such prospects, he decided to get married.

 

One night, a short while before the wedding was to take place, there was a knock on the door. There was a stranger standing there. He asked if he might be given some food and shelter for the night, and he was invited in and a meal was prepared for him.

 

After he had eaten, he said to the family, "Thirty years ago, I lived with you, ate with you, and slept with you, and you do not know me."

 

The family realized that it was the eldest son returned home.

 

The youngest son knew now that he could never inherit the farm, and in a fit of rage ran to the stables and saddled the grey horse, the swiftest they had on the farm, and galloped off into the night. Blinded by rage and disappointment he failed to realise that he was approaching a cliff, and he and the grey horse went over and plunged into the sea.

 

Although a search was made nothing was found. Until, that is, some time later when a man found the body of the mare in a cave together with the youngest son's hat. Again they searched but nothing was found of the unfortunate lad.

 

To this day the cave is called Ogof y March Glas, The Cave of The Grey Horse.

Listen to story
The Cave of the ‘March Glas’
 Bwgan Clwchdernog.

Neidr Penhesgyn.

Maen Morddwyd.

Huw Cymunod.

Lleidr Llandyfrydog.

Merch Ifan Gruffydd.

Ladi'r Henllys Fawr.

Ogof y March Glas.

Seiriol Wyn a Chybi Felyn.

Gwrachod Llanddona.

Royal Charter.