Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map
Llenwch y ffurflen isod gan gynnwys eich cyfraniad. Defnyddiwch Browse i chwilota am eich ffeil. Fe fydd eich enw yn cael ei gynnwys efo unryw gyfraniad fydd yn cael ei gyhoeddi ar safle o’r enw Heliwr (diffinir Heliwr fel y safle www.heliwr.com). Nid yw Heliwr yn gwarantu y bydd eich cyfraniad yn cael ei gynnwys ar  safle’r Heliwr. Nid oes tâl am gyfraniad nac am gyhoeddi cyfraniad, onibai y bod hynny wedi ei drefnu o flaen llaw. Fe gymerir yn ganiataol mae’r gyrrwr yw perchennog yr hawlfraint. Mae pwyso’r botwm Gyrwch : Submit  ar Y Ffurflen isod yn golygu eich bod yn derbyn y telerau hyn.

Fill in the form below including your submission. Use the Browse button to search for your file. Your name will be included with all contributions that are published on the site known as Heliwr (Heliwr is defined as the site www.heliwr.com). Heliwr does not guarantee that any  contribution will be published on the Heliwr site. There is no payment for receiving a contribution, or for publishing a contribution, unless this is arranged beforehand. It will be assumed that the sender is also in possession of the copyright. Pressing the Gyrwch : Submit  button on The Form below, means that you accept these terms and conditions.
Y Ffurflen : The Form
Cyfrannwch : Contribute