Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map

Eglwys

Church

Yn Lle : Where

Cwmwd : Commote

Crist y Brenin

Christ the King

 

Malltraeth

Dewi Sant

Saint David

Caergeiliog

Llifon a Talybolion

Dewi Sant

Saint David

Holyhead

Llifon a Talybolion

Eglwys

Church of

Malltraeth

Malltraeth

Sant Afran, Ieuan a Sanan

Saint Afran, Ieuan a Sanan

Llantrisant

Llifon a Talybolion

Sant Afran, Ieuan a Sanan (yr hen eglwys)

Saint Afran, Ieuan a Sanan (the old church)

Llantrisant

Llifon a Talybolion

Sant Andreas

Saint Andrew

Benllech

Tindaethwy & Menai

Sant Beuno

Saint Beuno

Trefdraeth

Malltraeth

Sant Beuno

Saint Beuno

Aberffraw

Malltraeth

Sant Cadwaladr

Saint Cadwaladr

Llangadwaladr

Malltraeth

Sant Caian

Saint Caian

Tregaian

Malltraeth

Sant Caffo

Saint Caffo

Llangaffo

Tindaethwy & Menai

Santes Cathrin

Saint Catherine

Llan-faes

Tindaethwy & Menai

Sant Cawrdaf

Saint Cawrdaf

Llangoed

Tindaethwy & Menai

Santes Ceinwen

Saint Ceinwen

Cerrigceinwen

Malltraeth

Santes Ceinwen

Saint Ceinwen

Llangeinwen

Tindaethwy & Menai

Sant Cristiolus?

Saint Cristiolus

Llangristiolus

Malltraeth

Sant Cwyfan (yr hen eglwys)

Saint Cwyfan (old church)

Llangwyfan

Llifon a Talybolion

Sant Cwyllog

Saint Cwyllog

Llangwyllog

Malltraeth

Sant Cybi

Saint Cybi

Caergybi

Llifon a Talybolion

Sant Cynfarwy

Saint Cynfarwy

Llechgynfarwy

Llifon a Talybolion

Sant Cyngar

Saint Cyngar

Llangefni

Malltraeth

Sant Deiniol

Saint Deiniol

Talwrn

Tindaethwy & Menai

Sant Deiniol-fab

Saint Deiniol-fab

Llanddaniel- fab

Tindaethwy & Menai

Santes Dona

Saint Dona

Llanddona

Tindaethwy & Menai

Sant Dyfnan

Saint Dyfnan

Llanddyfnan

Tindaethwy & Menai

Sant Edern

Saint Edern

Bodedern

Llifon a Talybolion

Sant Eilian

Saint Eilian

Llaneilian

Twrcelyn

Sant Eleth

Saint Eleth

Amlwch

Twrcelyn

Sant Eugrad

Saint Eugrad

Llandyfrydog

Twrcelyn

Sant Ffinan

Saint Ffinan

Llanffinan

Malltraeth

Sant Fflewin

Saint Fflewin

Llanfflewin

Twrcelyn

Santes Ffraid

Saint Bride

Trearddur Bay

Llifon a Talybolion

Sant Figel

Saint Figel

Llanfigel

Llifon a Talybolion

Sant Gallgo

Saint Gallgo

Llanallgo

Twrcelyn

Sant Gredifael

Saint Gredifael

Penmynydd

Tindaethwy & Menai

Sant Gwenfaen

Saint Gwenfaen

Rhoscolyn

Llifon a Talybolion

Sant Gwenllwyfo

Saint Gwenllwyfo

Llanwenllwyfo

Twrcelyn

Sant Iestyn

Saint Iestyn

Llaniestyn

Tindaethwy & Menai

Sant Llwydian

Saint Llwydian

Heneglwys

Malltraeth

Sant Machraeth

Saint Machraeth

Llanfachraeth

Llifon a Talybolion

Sant Maelog

Saint Maelog

Llanfaelog

Llifon a Talybolion

Sant Maethlu

Saint Maethlu

Llanfaethlu

Llifon a Talybolion

Santes Fair

Saint Mary

Tal-y-llyn

Llifon a Talybolion

Santes Fair

Saint Mary

Llanfairyngnghornwy

Llifon a Talybolion

Santes Fair

Saint Mary

Llanfair - yn-neubwll

Llifon a Talybolion

Santes Fair

Saint Mary

Llangwyfan

Llifon a Talybolion

Santes Fair

Saint Mary

Bodewryd

Twrcelyn

Santes Fair

Saint Mary

Llannerch-y-medd

Malltraeth

Santes Fair

Saint Mary

Llanfairpwllgwyngyll

Tindaethwy & Menai

Santes Fair

Saint Mary

Pentraeth

Tindaethwy & Menai

Santes Fair

Saint Mary

Llanfair-yn-y-cwmwd

Tindaethwy & Menai

Santes Fair

Saint Mary

Llanfair Mathafarn Eithaf

Tindaethwy & Menai

Sant Peirio

Saint Peirio

Rhosbeirio

Twrcelyn

Santes Fair a Sant Nicholas

Saint Mary and St Nicholas

Beaumaris

Tindaethwy & Menai

Sant Mechell

Saint Mechell

Llanfechell

Twrcelyn

Sant Mihangel

Saint Michael

Valley

Llifon a Talybolion

Sant Mihangel

Saint Michael

Penrnosllugwy

Twrcelyn

Sant Mihangel

Saint Michael

Llanfiihangel T B

Twrcelyn

Sant Mihangel

Saint Michael

Gaerwen

Malltraeth

Sant Mihangel

Saint Michael

Llanfihangel

Tindaethwy & Menai

Sant Morhaiarn

Saint Morhaiarn

Gwalchmai

Malltraeth

Sant Nidan

Saint Nidan

Llanidan

Tindaethwy & Menai

Sant Pabo

Saint Pabo

Llanbabo

Llifon a Talybolion

Sant Padrig

Saint Patrick

Cemaes Bay

Twrcelyn

Sant Padrig

Saint Patrick

Llanbadrig

Twrcelyn

Sant Pedr

Saint Peter

Llanbedr-goch

Tindaethwy & Menai

Sant Rhuddlad

Saint Rhuddlad

Llanrhuddlad

Llifon a Talybolion

Sant Rhwydrys

Saint Rhwydrys

Llanrhwydrys

Llifon a Talybolion

Sant Sadwm

Saint Sadwrn

Llansadwm

Tindaethwy & Menai

Sant Seiriol

Saint Seiriol

Penmon

Tindaethwy & Menai

Santes Tegfan

Saint Tegfan

Llandegfan

Tindaethwy & Menai

Sant Twrog

Saint Twrog

Bodwrog

Malltraeth

Sant Tyfrydog

Saint Tyfrydog

Dulas

Twrcelyn

Sant Tysilio

Saint Tysilio

Llandysilio

Tindaethwy & Menai

Sant Ana

Saint Ana

Coedana

Malltraeth

Sant Edwen

Saint Edwen

Llanedwen

Tindaethwy & Menai

Santes Fair

Saint Mary

Menai Bridge

Tindaethwy & Menai

Sant Pedr

Saint Peter

Newborough

Tindaethwy & Menai

Sant Trygam

Saint Trygarn

Llandrygarn

Malltraeth

Y Drindod Sanctaidd

Holy Trinity

Bryngwran

Llifon a Talybolion

Anglesey Churches Eglwysi Mon