Heliwr
Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery  |  Map  |  Cyswllt : Contact

Privacy Policy |  Contact   |  Site  Map
‘R oedd gan Ceinwen llawer o enwau (many names). Ei henw cywir (proper name) oedd Cain, neu (or)  Keyne. Fe adnabyddwyd (she was known as) hi fel Cain Wyryf (virgin), Cain Breit (bright) a Ceinwen (beautiful, fair, holy). Merch (daughter)  Brychan Brycheiniog oedd hi, brenin (king) Brycheiniog, a dywedir fodd ganddo 24 merch a 24 mab (he had 24 daughters and 24 sons). ‘Roedd llawer (many) yn ceisio (try) priodi (marry) Cain, ond dymunodd (wanted) aros (to remain)  yn bur (pure), a chwiliodd (sought) am  fan distaw, coediog (quiet, wooded)  i sefydlu ei hun.
Daeth (she came) i man lle elwid heddiw yn Keynsham yng Wlad yr Haf (Somerset). Dywedir iddi lanhau (cleaned - got rid of) yr ardal (area) o nadroedd (snakes) gan eu troi (turned) yn gerrig (stones), mewn gwirionedd ffosiliau (fossiles) o amonites ydynt. Aeth (went) wedyn i Gernyw (Cornwall) i St Keyne, ger St Neots, ac yno mae ffynnon (well)  yn gysygredig (dedicated) iddi sy’n rhoi’r grym (gave power) mewn (in)  priodas (marriage)  i’r gwr (husband), neu’r wraig (wife), pwy bynnag sydd yn yfed (drink) y dyfroedd (waters) yn cyntaf (first). Man arall sy’n gysygredig i Cain yw Llangeinor ym Morgannwg (Glamorgan).  Mae eglwys (church)  Llangeinwen ac eglwys Cerrigceinwen ym Môn yn dwyn  ei henw (bears her name).

Bu farw (died) yn 505, ac fe’i chladwyd (buried) hi yn Llangeinor gan St Cadog.

By the way, were our English readers able to follow the text?
St Ceinwen
Ynys Llanddwyn.

Ceinwen.

St Gallgo.

St Ewryd.

St Nidan.

St Pabo.

St Padrig.

St Peirio.

St Bugail.

Seiriol a Chybi Poem.