Heliwr

Cartref : Home |  Amdanom : About  |  Casgliadau : Collections  |  Oriel : Gallery   |  Map  |  Cyswllt : Contact  

Cylchlythyr : Newsletter     |    Cyfranwch : Contribute  | Tywydd : Weather   |  Calendr : Calendar

Mae Heliwr yn sefydliad breifat sy’n ceisio adeiladu gwefan gwybodaeth fydd ar gael i’r holl gyhoedd. Cyn belled ag sydd modd fe fydd yr wybodaeth ar gael yn rhad ac am ddim, ond weithiau mae rheolau hawlfraint yn ein gorfodi i godi beth bynnag swm fydd hynny yn ei olygu. Yn aml iawn mae hawlfraint ar y ddogfen ond nid ei gynnwys, a’r cynnwys sy’n bwysig y’r rhan fwyaf ohonom. Cewch gopio deunydd o’r setiau data yn rhad ac am ddim. Yr eithriad i hyn yw lluniau a ffotograffiau, mae rhain ar gael am bris rhesymol. Mae’r safle yn cael ei hadeiladu ar y foment, ac ni fydd byth wedi cyrraedd ei llawn dwf. Mae’r rhan fwyaf o bethau sydd arno ar y foment yn ddeunydd mae pobl wedi gofyn i ni gynnwys. Defnyddiwch y ddolen gyswllt i ofyn, neu pe ddymunwch gyfrannu, mae ffurflen briodol ar gyfer gwneud hynny.

Heliwr is a private organisation that is trying to build an information site that will be available to the public. As far as it is possible, material will be offered free of charge, but sometimes copyright laws force us to ask whatever payment that involves. Remember, however, that it is usually the document i.e an image of it in its original form) that is copyright, and not the actual contents, which is what is important to most of us. You may copy the data sets free of charge. The only exception is the photographic and graphic content, this is available at a reasonable price. The site is under construction, and it will hopefully never be completed. Most of the material on it at the moment has been requested by various people and organisations. Use the contact page to request content, or if you would like to contribute, there is a suitable form with which to do so.
Amdan Heliwr